Zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je Pyvec, z.s., IČO: 22746668, se sídlem Drtinova 10/557, Praha. Můžete jej kontaktovat na info@pyvec.org.

Pyvec, z.s., dále jen „Spolek“, udržuje neveřejný seznam svých členů, který obsahuje i jejich jméno, přezdívku, e-mail, datum narození, adresu a odkazy na jejich internetové profily. Pokud osobě zanikne členství, údaje o ní jsou smazány a nejsou nadále uchovávány. Členové mohou Spolku individuálně udělit nebo odebrat souhlas s uveřejněním ve veřejném seznamu členů, který se může nacházet na těchto stránkách. E-mailová a poštovní adresa slouží Spolku pouze k tomu, aby mohl členy kontaktovat za účelem naplňování povinností, jež mu ukládají stanovy.

Spolek pro shromažďování a uchovávání osobních údajů o členech využívá Google Docs. Osobní údaje uchovává společnost Google LLC na základě svých zásad ochrany osobních údajů. Uživatelský přístup k datům mají pouze členové výboru Spolku.