Pyvec.org

Pyvec je občanské sdružení propagující open source a Python technologie, především v ČR.

Základní cíle sdružení

sdružování osob se zájmem o programování,

propagace programovacího jazyka Python,

přiblížení programování mládeži,

podpora opensource projektů (počítačového softwaru s otevřeným zdrojovým kódem),

vývoj vlastních opensource řešení,

organizování kulturně-společenských akcí.


Hlavní podporované aktivity

Srazy Pyvo

Neformální programátorské srazy zaměřené na odborné přednášky, networking nebo vzdělávání pořádáme měsíčně ve třech městech: Praze, Brně a Ostravě.

V roce 2016 se účast v Praze a Brně se většinou pohybovala od 30 do 100 lidí; v Ostravě od 10 do 30.

PyCon CZ

Konference PyCon CZ je největší setkání programátorů jazyka Python v ČR.

PyCon CZ 2016 nabídl 54 přednášek a workshopů, a přilákal zhruba 380 účastníků.

PyLadies CZ

PyLadies jsou mezinárodní aktivita, která se snaží přiblížit IT ženám a ženy k IT. K tomuto účelu využívá programovací jazyk Python,

České skupiny PyLadies pořádají mimojiné několikaměsíční bezplatné začátečnické kurzy. Občanské sdružení Pyvec pro ně spravuje účetnictví a pomáhá zajšťovat mentory a učební materiály.

V roce 2016 se do začátečnických kurzů zapsalo zhruba 120 žen.


O sdružení

Pyvec, o.s. je občanské sdružení založené na jaře roku 2012.

Orgány sdružení

Členská schůze

Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou ročně.

Rada sdružení

Rada sdružení je výkonným orgánem, který řídí činnost sdružení mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené ji členskou schůzí.

V současné době jsou členy Rady sdružení tyto osoby:

  • Martin Bílek (předseda)
  • Jiří Bartoň
  • Aleš Zoulek
  • Jakub Vysoký
  • Vítězslav Pliska
  • Robin Gottfried
  • Jan Král

Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem sdružení. Kontroluje, jak jsou vykonávána rozhodnutí členské schůze a dohlíží na hospodaření sdružení.

V současné době jsou členy Dozorčí rady tyto osoby:

  • Martin Burián
  • Filip Vařecha
  • Jiří Suchan

Stanovy

Stanovy sdružení přijaté 21. března 2012 jsou ke stažení ve formátech RTF a PDF.